Veiligheid

 

Peloton op de openbare weg:

- Houd je ten aller tijden aan de verkeersregels! -
Wielrennen gebeurt op de openbare weg. Kleine groepjes en eenlingen kunnen eenvoudig uitwijken en anticiperen op wat er op de weg gebeurd. Wanneer de groep renners groter wordt is het anticiperen op situaties een stuk moeilijker. Wanneer er binnen een peloton niet goed wordt gecommuniceerd zijn deze groepen voor andere weggebruikers dan ook vaak een bron van ergernissen. Om deze ergernissen tot een minimum te beperken zijn er, naast de standaard verkeersregels, een aantal ongeschreven regels waaraan het peloton zich dient de houden. We zijn niet de enige gebruikers van de weg en dienen rekening te houden met alle andere weggebruikers.

 

Op kop van het peloton:
- Iedere wielrenner is verantwoordelijk voor de veiligheid van het gehele peloton! -
De sterkste renners rijden op kop van het peloton. De slimme renner zit lekker bij jouw in het wiel en volgt zo dicht mogelijk om zo min mogelijk luchtweerstand te hebben. Op kop van de groep zijn jouw ogen dus de ogen voor de gehele groep. Even snel uitwijken, zoals je dat zou doen als je alleen een rondje fietst, betekent in een peloton al snel een massale valpartij met alle nare gevolgen van dien. Wees je er dus van bewust dat je wanneer je op kop fietst alle mogelijke gevaren tijdig communiceert (zie onder) zodat iedereen die achter je rijdt kan anticiperen op dat wat komen gaat.

 

In het peloton:
- Ga er altijd vanuit dat mensen achter je niet opletten en geef instructies van de renners op kop duidelijk door!! -
Hoe groter de groep hoe belangrijker het doorgeven van de communicatie is. Ongelukken gebeuren zelden met de eerste renners, maar bijna altijd midden in het peloton. Midden in het peloton wordt het zicht beperkt door de renners die voor je rijden en doordat je lekker uit de wind rijdt heb je energie over om eens rustig bij te praten met de renner naast je. Een paaltje op de weg wordt door de voorste mensen netjes aangegeven middels handgebaren en hard roepen: “Paaltje!!”, maar wanneer de renners erachter alleen ontwijken en de boodschap niet doorgeven wordt vanzelf iemand in het peloton verrast.

 

Snelheid:
Houd er op kop van het peloton rekening mee dat je niet alleen de ogen van de groep bent, je bepaalt ook de snelheid. Achter in het peloton ligt de snelheid over het algemeen een stuk lager bij het omzeilen van obstakels en het ingaan van bochten. Ter compensatie moet het gat met hogere snelheid dichtgereden worden. Trek daarom niet hard op, maar wacht tot de groep compleet is. (tenzij het doel is om elkaar los te rijden natuurlijk)

 

 

Waarschuwen:

Om er zeker van te zijn dat iedereen op de zelfde manier waarschuwt staan hier de ongeschreven waarschuwingsregels uit het peloton! Zorg dus dat iedereen in de groep zich hieraan houdt. Ga er nooit vanuit dat mensen achter jouw de berichten doorkrijgen, maar neem verantwoordelijkheid. Geef de boodschap door, altijd!

Tegenligger:
Roep: TEGEN!! en waarschuw de renners achter je middels een handgebaar aan de linker kant. Om kracht bij te zetten kun je er nog aan toevoegen wat voor tegenligger eraan komt. Vb: AUTO TEGEN!!

Obstakel of auto rechts van de weg:
Roep: (AUTO) VOOR!! en waarschuw middels een handgebaar aan de rechterkant

Auto van achteren:
Roep: AUTO ACHTER

Gat in de weg en andere obstakesl:
Roep: PAS OP!! en waarschuw met handgebaar aan de zijde waar het gevaar zich bevindt

Paaltjes op de weg:
Roep: PAALTJE!! en waarschuw met handgebaar aan de zijde waar het paaltje zich bevindt

Stoppen:
Roep: STOPPEN!! en geef dit aan door een hand de lucht in de te steken.

Vrij:
Is de kruising leeg en kan de hele groep veilig oversteken? De voorste rijders geven een oprijteken met de arm (arm omhoog en een voorwaartse beweging maken) en roepen VRIJ

Veranderen van richting:
Roep: LINKS AF!! dan wel RECHTS AF!! en geef ruim van te voren met een handgebaar duidelijk aan welke kant je op wilt

Smalle weg:
Wanneer er niet langer 2 aan twee gereden kan worden en het beter is om allen achter elkaar te rijden, bijvoorbeeld bij veel tegenliggers, smalle paden of een scherpe bocht Roep: RITSEN!! en geef elkaar de ruimte om achter elkaar te fietsen

Wanneer renners van elkaar constateren dat deze regels niet worden gehanteerd moet gezamenlijk verantwoordelijkheid worden genomen. Wijs elkaar op de veiligheid en coach elkaar om het fietsen zo veilig mogelijk te houden!

 

Overige noemenswaardigheden:

Helm:
Het dragen van een helm is verplicht.

Van kop af:
Hou nooit je benen stil als je van kop af wilt, maar versnel juist iets en stuur dan naar de zijde waarlangs je je wilt laten afzakken. De achterop komende renners hebben dan tijd om om jou heen te komen.

Triathlonstuur/ ligstuur:
Rijd in de groep nooit met de handen in een ligstuur. Op deze manier kun je niet goed bij de remmen en kun je niet snel genoeg anticiperen op dat wat voor je gebeurd.

Aansprakelijkheid:
Iedereen die deelneemt aan de fietstrainingen in onze groep, aanvaardt het risico dat hij/zij – ondanks dat door iedereen alle verkeersregels en deze veiligheidsregels in acht worden genomen – lichamelijk letsel kan oplopen door het fietsen in de  groep.

In de berm:
NOOIT proberen terug te sturen maar zachtjes afremmen en pas bij stilstand weer op de weg komen wanneer dit kan.

Remmen:
Nooit plotseling remmen, alleen in noodgevallen.

Op pedalen gaan staan:
Hou er rekening mee dat op het moment dat je op de pedalen gaat staan (vooral bij klimmen!) dat je dan afremt, waardoor renners die vlak achter je zitten tegen je achterwiel aan kunnen komen. Wees je hiervan bewust en zorg dat er voldoende afstand is, of compenseer het vertragen door even meer druk op je pedalen uit te oefenen.

 

 

 

#wvGazGas#wvGazGas